På den här webbsidan kan du finna ett urval länkar om MOLOS, FRO.se där Frivilliga Radioorganisationen tillhandahåller personal för MOLOS uppdragen samt Svenska Kraftnät som är huvudman. Är du intresserad av MOLOS som allmänhet eller känner att du kanske vill bli en i besättningen, följ länken till FRO.se och fyll i intresseanmälan.

Är du i elnätsägare eller kommun/landsting och behöver sambandstöd, kontakta Svk TiB,mer info om TiB finns på Svk.se eller för guidening Molos MiB på Rakel 671 2988

 

                   

 

 

Grafiskt systemskiss hur MOLOS kan användas